Tag Archives: Thiết kế điện

【10639】 KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN

JD JOB 10639 VỊ TRÍ KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN ĐỊA ĐIỂM Tỉnh Osaka NGÀY PHỎNG VẤN Ngày 30/3/2023 (Online Zoom) LƯƠNG Lương cơ bản 230,000JPY NỘI DUNG 【Nội dung công việc】 ※Sản phẩm hiện có ・Kiểm tra nghiệm thu: Nhập sản phẩm sản xuất ở nước ngoài, kiểm tra, đánh giá công nghệ và