Tag Archives: Thiết bị sản xuất

【10617】KỸ SƯ THIẾT BỊ SẢN XUẤT

ID Tuyển dụng  10617 Vị trí KỸ SƯ THIẾT BỊ SẢN XUẤT Thời gian Phỏng vấn ngày 09/12/2022 (Online Zoom)  Địa điểm Tỉnh Shizuoka Lương cơ bản  180,000円~ Mô tả công việc – Phụ trách lên kế hoạch, thiết kế, thử nghiệm cho đến khâu đánh giá cuối cùng cho các thiết bị sản xuất