Tag Archives: Lập trình nhúng

【10693】 KỸ SƯ THIẾT KẾ CƠ KHÍ – THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN

JD JOB 10693 VỊ TRÍ KỸ SƯ THIẾT KẾ CƠ KHÍ – THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN ĐỊA ĐIỂM Tỉnh Aichi (văn phòng), Tỉnh Shimane (nhà máy) THỜI GIAN Phỏng vấn ngày 27/3 (Online Zoom) LƯƠNG Lương CB: 204,300 yên (thưởng 2 lần) NỘI DUNG ※Phần cơ khí Thiết kế cơ khí cho robot công nghiệp.