Tag Archives: cầu đường

【 10709】Kỹ sư quản lý thi công công trình cầu đường_dân dụng

MÃ JD 10709 VỊ TRÍ KỸ SƯ QUẢN LÝ THI CÔNG CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG_DÂN DỤNG NƠI LÀM VIỆC Tỉnh KAGOSHIMA NGÀY PHỎNG VẤN Phỏng vấn ngày 19/6 (online Zoom) LƯƠNG Lương ¥229,857 NỘI DUNG 【Nội dung công việc】 (Kiến trúc) •Quản lý thi công liên quan đến kiến trúc gỗ, kiến trúc khung thép,

【10703】KỸ SƯ QUẢN LÝ THI CÔNG CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG

MÃ JD 10703 VỊ TRÍ KỸ SƯ QUẢN LÝ THI CÔNG CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG NƠI LÀM VIỆC Tỉnh MIE NGÀY PHỎNG VẤN Phỏng vấn ngày 17/6 (Online ZOOM) LƯƠNG Lương cơ bản ¥240,000 NỘI DUNG 【Nội dung công việc】 Quản lý thi công trong công việc xây dựng dân dụng. Công việc bao gồm

【10699】KỸ SƯ QUẢN LÝ THI CÔNG CẦU ĐƯỜNG

MÃ JD 10699 VỊ TRÍ KỸ SƯ QUẢN LÝ THI CÔNG CẦU ĐƯỜNG NƠI LÀM VIỆC Tỉnh TOCHIGI NGÀY PHỎNG VẤN Phỏng vấn ngày 19/4 (Online Zoom) LƯƠNG Lương cơ bản ¥200,000 NỘI DUNG 【Nội dung công việc】 Công việc quản lý thi công bắt đầu bằng việc chuẩn bị để đảm bảo quá trình

【10688】KỸ SƯ QUẢN LÝ THI CÔNG CẦU ĐƯỜNG

MÃ JD 10688   VỊ TRÍ KỸ SƯ QUẢN LÝ THI CÔNG CẦU ĐƯỜNG   NƠI LÀM VIỆC Tỉnh Mie   NGÀY PHỎNG VẤN Phỏng vấn ngày 15/3 (Online Zoom)   LƯƠNG Lương: 210,000 円~   NỘI DUNG 【Nội dung công việc】 Công việc quản lý thi công bắt đầu bằng việc chuẩn bị để